Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Småland Djursdala Ungstorp
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Medeltid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Ungstorp, Djursdala, Vimmerby, Småland, Kalmar, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Ungstorp, Djursdala, Vimmerby, Småland, Kalmar, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Ungstorp, Djursdala, Vimmerby, Småland, Kalmar, Sverige.
 • Gravaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Ungstorp, Djursdala, Vimmerby, Småland, Kalmar, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • ben
 • brons
 • bränd lera
 • flinta
 • hake
 • hästskosöm
 • järn
 • kam
 • keramik
 • kniv
 • krampa
 • kärl
 • metall
 • ring
 • slagg
 • spik
 • spänne
 • sölja
 • ten
 • trä
 • träkol
Fyndplats<itemName>
Ungstorp
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data