Tillbaka till sökresultatet

Noret-Färnäs, inför planläggning av område för handelsverksamhet, Mora socken och kommun, Dalarnas län. Arkeologisk utredning

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Dalarna; Kommun: Mora; Landskap: Dalarna; Socken: Mora
Title <itemTitle> Noret-Färnäs, inför planläggning av område för handelsverksamhet, Mora socken och kommun, Dalarnas län. Arkeologisk utredning
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Wehlin, Joakim.
  • Utgivning 2016 av STIFTELSEN DALARNAS MUSEUM.
  • Arkiverad 2019-06-14 .
Titel<itemName>
Noret-Färnäs, inför planläggning av område för handelsverksamhet, Mora socken och kommun, Dalarnas län. Arkeologisk utredning
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/10373
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/10364
Identifierare <itemNumber>
  • 000103639 Rapport 50ecf8f6-d263-4e1c-b1b7-f3afb36cf4fa
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data