Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Skåne
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd, osäkert från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd, osäkert från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd, osäkert från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd, osäkert från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd, osäkert från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Nyare tid
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Skåne, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Skåne, Sverige.
 • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Skåne, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skåne, Sverige.
 • Aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skåne, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1500 - 2099 i Skåne, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • beslag
 • brakteat
 • brons
 • brons, guld
 • doppsko
 • guld
 • järn
 • kniv
 • ljussax
 • sköld
 • spänne
 • yxa
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data