Tillbaka till sökresultatet

RÅDHUSET I UMEÅ

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1890 - 1890
Place <presPlaceLabel> Län: Västerbotten, Kommun: Umeå, Landskap: Västerbotten, Socken: Umeå stad , Stift: Luleå stift, Församling: Umeå stadsförsamling
Title <itemTitle> RÅDHUSET I UMEÅ
Historik <itemDescription>
  • TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset är en tvåvåningsbyggnad i rött tegel med markerat mittparti i form av en risalit och en rikt dekorerad frontespis utförd som en trappgavel. Både den norra fasaden mot torget och den södra mot älven har fått en monumental utformning. Sockeln består av kvaderhuggen natursten medan gördel- och takgesimserna samt den kraftiga ... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Församling: Umeå stadsförsamling, Umeå stad, Umeå, Västerbotten, Västerbotten.
  • Nybyggnad 1890-01-01 - 1890-12-31 av Fredrik Olaus Lindström.
  • Nybyggnad 1890-01-01 - 1890-12-31 .
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1981-01-26 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Tingshus
Rådhus
Classifikation <itemClassName>
  • Rådhus
  • Tingshus
<itemSpecification>
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1981-01-26)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
  • UMEÅ UMEÅ 6:2 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data