Grav markerad av sten/block

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Linköping, Östergötland, Vikingstad
Orientering <itemDescription>
  • 12 m N om väg (nr 1).
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Rest sten 1,5 m h, 1 m l (Ö-V) och 0,5 m tj. Avsmalnande uppåt. Lutar mot SV. 2 m V om nr 1 är 2) Stensättning, kvadratisk 5x5m (190cg-390cg) 0,2-0,4 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,3-0,5m st st... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Moränrygg. Blandskog.
Event <context>
  • Belägen i Vikingstad, Linköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Grav markerad av sten/block
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav markerad av sten/block
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data