Vikt

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 800 e.Kr. - 1100 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Brons
Järn
Measurements <itemMeasurement>
  • Vikt: 7.2 g.
  • antal: 1
  • Diameter: 15 mm.
Sakord<itemName>
Vikt
Classifikation <itemClassName>
  • Arkeologisk samling
  • Handel och värdemätare
Collection <collection>
  • Historiska museet
Undernummer <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
FID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data