Spik

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Spikar (8 hela, mera eller mindre skadade)och fragment, ett par sammankorroderade med trärester.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 800 e.Kr. - 1100 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Trä
Järn
Measurements <itemMeasurement>
  • Vikt: 160.4 g.
  • Längd: 86.9 mm.
Sakord<itemName>
Spik
Classifikation <itemClassName>
  • Arkeologisk samling
  • Hantverk och redskap
Collection <collection>
  • Historiska museet
FID <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data