Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2010
Accessionstext <itemDescription>
  • Mellan juli och oktober 1994 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala en arkeologisk undersökning av RAÄ 538, torplämning, Östersta 1:3, Litslena sn, Uppland. Undersökningen föranleddes av planerad ombyggnad av riksväg 55. Husgrunden undersöktes, vilken bestod av syllstenar i ett eller två skift, ca 7,5x5 m (Ö-V) av 0,2-0,8 m stora obearbetade gråstenar. Rester av en spis, bestående av ett gråst... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Up, Litslena sn, Raä 538:1, Östersta 1:3, Hallarbykorset
Event <context>
  • Förvärvad 2010 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data