Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Litslena Östersta, Hallarbykorset
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Nyare tid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Östersta, Hallarbykorset, Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1500 - 2099 i Östersta, Hallarbykorset, Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • band
 • beslag
 • bleck
 • bly
 • cu-leg
 • flinta
 • fragment
 • föremål
 • glas
 • hammare
 • hästsko
 • hästskosöm
 • järn
 • keramik
 • kniv
 • koppar
 • krok
 • kärl
 • lod
 • lås
 • mutter
 • mynt
 • märla
 • pik
 • pipa
 • piplera
 • spik
 • spik, nit
 • spröjs
Fyndplats<itemName>
Östersta, Hallarbykorset
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data