Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jämtland, Berg, Härjedalen, Storsjö
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Boplats - Fyndmaterial: Kulturlager, Fyndmaterial: Grönsten, Fyndmaterial: Kvartsit, antal 1.Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, Form: Rund, antal 2.Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, Form: Triangulär, antal 24.Stensättning - Form: Oval, Konstruktion: Stenfylld, antal 1.Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, Form: Oregelbunden, antal 2.Grav markerad av sten/block - Typ: Rest sten, antal ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Grav- och boplatsområde, 80×40 m (NV–SÖ), bestående av 58 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 runda stensättningar, 24 triangulära stensättningar, 1 oval stensättning, 2 oregelbundna stensättningar, 1 re... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Ambrosiani, B., Iregren, E. & Lahtiperä, P. (1984) Gravfält i fångstmarken: undersökningarna av gravfälten på Smalnäset och Krankmårtenhögen, Härjedalen. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.
Event <context>
  • Belägen i Storsjö, Berg, Härjedalen, Jämtland.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav- och boplatsområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data