Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Värmland Grums Norby Granhagen
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
  • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Norby Granhagen, Grums, Grums, Värmland, Värmland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • harts
  • järn
  • kärl
  • skära
Fyndplats<itemName>
Norby Granhagen
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data