Lägenhetsbebyggelse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Litslena
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Torplämning, undersökt och borttagen, 7,5x5 m (Ö-V). Vid arkeologisk undersökning år 1994 undersöktes husgrunden, bestående av syllstenar i ett eller två skift, ca 7,5x5 m (Ö-V) st av 0,2-0,8 m st obe... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Becker, N & Schmidt Wikborg, E. 2005. Rv 55. "...Gullströmstorp..." - ett torp, en förhistorisk boplats och en folkvandringstida skelettgrav. Arkeologisk slutundersökning, raä 538, Östersta 1:3, Litsl... Visa hela
Vegetation <itemDescription>
  • Intill husgrunden är ett äppelträd.
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Mindre åkerimpediment.
Event <context>
  • Belägen i Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Lägenhetsbebyggelse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Lägenhetsbebyggelse
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data