Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västmanland Tortuna Bollbacken
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Stenålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bollbacken, Tortuna, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Bollbacken, Tortuna, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Bollbacken, Tortuna, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • bergart
 • brandgravar
 • dödshus
 • flinta
 • hyddor
 • keramik
 • kärl
 • kärna
 • pilspets
 • sen gropkeramik
 • skiffer
 • skrapa
 • spets
 • spån
 • stenålder
 • yxa
 • äldre järnålder
Fyndplats<itemName>
Bollbacken
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data