Kärl

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Två ihoplimmade skärvor
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 501 f.Kr. - 1100 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Keramik
del<itemName>
Mynning
Sakord<itemName>
Kärl
Classifikation <itemClassName>
  • Husgeråd och livsmedel
Collection <collection>
  • Historiska museet
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
FID <itemNumber>
Fyndnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data