Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> odaterad
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland Öja Raä 111
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Lösfynd från Okänd tid
Event <context>
  • Aktivitet i Raä 111, Öja, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • Cu-leg
  • smälta
Fyndplats<itemName>
Raä 111
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data