Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> odaterad
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Lovö Vid Rinkeby gamla tomt
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd, osäkert från Okänd tid
Event <context>
  • Boplatsaktivitet i Vid Rinkeby gamla tomt, Lovö, Ekerö, Uppland, Stockholm, Sverige.
Fyndplats<itemName>
Vid Rinkeby gamla tomt
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
  • Boplatsfynd, osäkert
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data