Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Skåne Tullstorp
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Depåfynd, osäkert från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd, osäkert från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Lösfynd, osäkert från Stenålder
Event <context>
  • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Tullstorp, Trelleborg, Skåne, Skåne, Sverige.
  • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Tullstorp, Trelleborg, Skåne, Skåne, Sverige.
  • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Tullstorp, Trelleborg, Skåne, Skåne, Sverige.
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data