Kyrka/kapell

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Gullspång, Värmland, Södra Råda
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallebom, U. 2004. Södra Råda gamla kyrkplats år 2003. Värmland, Södra Råda socken, RAÄ 19. Dnr 424-1778-2003. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen, rappor... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Södra Råda gamla kyrka, förstörd vid brand år 2001.

  Äldre beskrivning:
  Södra Råda gamla kyrka med omgivande kyrkobalk. Kyrkobalken 55-60x35x30 m l (ÖNÖ-VSV) är uppbyggd av liggtimmer utom en del (Hj...

  Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallebom, U. & Edlund, M. 2005. Södra Råda gamla kyrkplats år 2004. Värmland, Södra Råda socken, RAÄ 19. Arkeologisk forskningsundersökning. Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen, rapport 2005:8. (RAÄ ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ullén, Arian : "Södra Råda gamla kyrka ?
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R., Nordström, A. & Wallebom, U. 2003. Södra Råda gamla kyrkplats. Värmland, Södra Råda socken, RAÄ 19. Arkeologisk provundersökning. UV Bergslagen, rapport 2003:6. Riksantikvarieämbetet, avd... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Södra Råda, Gullspång, Värmland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Kyrka/kapell
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka/kapell
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data