Tillbaka till sökresultatet

BILDER

rapport, arkeologisk rapport, arkeologisk arkivrapport, 15:S 66 Boplatsområde, stenålder, Arkeologisk rapport

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1971
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Namn / författare <itemDescription>
Socken / beskriver <itemDescription>
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Event <context>
  • Tillverkad 1971 av Wigforss, Johan.
Titel / verkets<itemName>
15:S 66 Boplatsområde, stenålder
Arkeologisk rapport
Sakord<itemName>
arkeologisk rapport
arkeologisk arkivrapport
rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer / beskriver <itemNumber>
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 1970:10
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data