Inventeringsbokuppslag (1), Västerås 240:1, Västerås 240:2, Västerås 240:3

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Västmanland; Kommun: Västerås; Landskap: Västmanland; Socken: Västerås
Title <itemTitle> Inventeringsbokuppslag (1), Västerås 240:1, Västerås 240:2, Västerås 240:3
Event <context>
  • Tillkomst i Västerås 240:1, Sverige.
  • Arkiverad 2023-03-21 .
Titel<itemName>
Inventeringsbokuppslag (1), Västerås 240:1, Västerås 240:2, Västerås 240:3
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Arkiv referenskod <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • FMIS_Bild_12000000154492
FMIS bild-URL <itemNumber>
  • 19/1980/2334/dokument/2334-0240-01-D.jpg
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data