Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Västerås
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson, SBF, 1964, Västmanlands runinskrifter, Vs 12, s. 31
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Drakenberg, S.:Västerås.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Fyndplats för runristad gravhäll. Förvarad på Länsmuseet, RAÄ 224:2.
Event <context>
  • Belägen i Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data