Hällristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Blekinge, Karlskrona, Blekinge, Torhamn
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Persson, Th. 2008. Hällristningar i Blekinge. Möckleryd. Torshamns socken, Karlskrona kommun. Inventering och dokumentation. Blekinge museum rapport 2008:13. (Raä dnr: 326-2890-2011)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Hällristningsområde, 13x4 m (NNÖ-SSV), beläget på mot Ö sluttande häll invid mindre sankområde. Området omfattar tre ristningsytor.

    1) Hällristning, 3,5x2 m (N-S), bestående av 10 skeppsfigurer, 3 f...

    Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Torhamn, Karlskrona, Blekinge, Blekinge.
Lämningstyp<itemName>
Hällristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Hällristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data