KULLA KYRKA

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Enköping
Title <itemTitle> KULLA KYRKA
Historik <itemDescription>
 • Kulla kyrka är belägen på en kulle i typisk jordbruksbygd. Socknen gränsar till mälarviken Oxen.

  Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Kyrkan har rektangulärt långhus, västtorn med karnisformad huv, sakristia i norr och vapenhus i söder. Fasaderna är putsade och vitkalkade.

  Långhusets murar härrör troligen från en romansk kyrka uppförd under 1200-talets förra hälft. Kyrkans äldsta i...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Långhusets västra del härstammar troligen från omkring år 1200. Tornet och kyrkans östra del är något yngre. Vapenhuset är senmedeltida. Tornet är förhållande vis lågt och kröns av en karnisformad spå... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister
Historik <itemDescription>
 • Långhusets västra del härstammar troligen från omkring år 1200. Tornet och kyrkans östra del är något yngre. Vapenhuset är senmedeltida. Tornet är förhållande vis lågt och kröns av en karnisformad spå... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kulla kyrka är belägen på en kulle i typisk jordbruksbygd. Socknen gränsar till mälarviken Oxen.

  Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Kyrkan har rektangulärt långhus, västtorn med karnis...

  Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Kyrkan är en salkyrka utan särskilt markerat korparti. Den är försedd med torn i väster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkogården har en rektangulär plan och största delen av den breder ut s... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Kyrkan är en salkyrka utan särskilt markerat korparti. Den är försedd med torn i väster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkogården har en rektangulär plan och största delen av den breder ut s... Visa hela
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Enköping, Uppsala.
 • ca 1200 Kyrkan uppförs i romansk stil med långhus och smalare kor som kan ha haft absid. 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • ca 1200 Kyrkan uppförs i romansk stil med långhus och smalare kor som kan ha haft absid. 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Beslutades om utvidgning norrut av kyrkogården. 1885-01-01 - 1885-12-31 .
 • Beslutades om utvidgning norrut av kyrkogården. 1885-01-01 - 1885-12-31 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka med begravningsplats
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Enköping kn, KULLA 2:1 KULLA KYRKA
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data