Tillbaka till sökresultatet

Plats med tradition

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Sjöbo, Skåne, Fränninge
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Plats med tradition. Enligt traditionen skulle på platsen en gångfunnits ett slott.Vid inventeringen 1987 kunde inga spår av bebyggelse återfinnas.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Persson, G: Färs fordomdags Östraby. 1975 s 72.
Tradition <itemDescription>
  • I Klöverskulleskogen i Fränninge sn skall det långt tillbaka itiden ha funnits ett slott. de som bodde i slottet var snåla ochelaka människor. En gång kom en fattig vandrare dit envinterdagskväll och ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Höjdsträckning. Skogsmark (lövskog).
Event <context>
  • Belägen i Fränninge, Sjöbo, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Plats med tradition
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Plats med tradition
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data