Tillbaka till sökresultatet

Hällristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Långtora
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 11 m SSÖ om åkerkant, 4-5 m VSV om sämre brukningsväg.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Älvkvarnsförekomst, i ojämn översida av NNV-sluttning av fasthäll. Ytan är 3,1x2,8 (Ö-V). Förekomsten består av ca 20 älvkvarnar och 4 avlånga fördjupningar. Älvkvarnarna är 4-8 cm i diam och 0,5-2... Visa hela
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Ojämn berhäll, betesmark.
Event <context>
  • Belägen i Långtora, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Hällristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hällristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data