Tillbaka till sökresultatet

Fornlämningsliknande lämning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Halland, Falkenberg, Halland, Stafsinge
Terräng <itemDescription>
  • Krönet av markerad moränrygg (NÖ-SV).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Nr 1 är 8 m SSV om stenmur (VNV-ÖSÖ) och under kraftledning(NÖ-SV).
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensättning, rund, ca 7 m diam och 0.2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0.1-0.3 m st. Dessutom 3klumpstenar, 0.6-1.1 m st. Ytan smågropig och begränsningennågot oklar.6 m SV om nr 1 är:2)... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Stafsinge, Falkenberg, Halland, Halland.
Lämningstyp<itemName>
Fornlämningsliknande lämning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fornlämningsliknande lämning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data