Tillbaka till sökresultatet

BILDER

- arkivdokument -

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Anmärkning <itemDescription>
  • Externt dokument. En digitaliserad version har sparats eftersom den anses vara viktig för förståelsen av museets samlingar.
Typ av dokument<itemName>
- arkivdokument -
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data