Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Norrbotten Töre Mossarotmyran
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Mossarotmyran, Töre, Kalix, Norrbotten, Norrbottten, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • bergart
 • flinta
 • fragment
 • jord
 • kol
 • kvarts
 • kvartsit
 • organiskt
 • skrapa
 • sten
 • trä
Fyndplats<itemName>
Mossarotmyran
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data