Tillbaka till sökresultatet

Grav markerad av sten/block

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Skara, Västergötland, Istrum
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Röse, 18 m diam och 1,8 m h. Stenarna äro i allmänhet 0,2-0,4 mst. I mitten grop, 5 m diam och 0,5 m dj. Beväxt med en ek samten mängd buskar, företrädesvis runt kanten. 5 m VNV om nr 1 är 2)Rest s... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Krön i kuperad moränmark. Hagmark.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Fornlämn nr 21a SM 36. Sahlström Valle härads fornminnen nr 21a.
Event <context>
  • Belägen i Istrum, Skara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Grav markerad av sten/block
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav markerad av sten/block
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data