Tillbaka till sökresultatet

Fångstgrop

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västernorrland, Sollefteå, Ångermanland, Graninge
Terräng <itemDescription>
 • S-sluttande sandmark. Skogsmark (tall & gran).
Vegetation <itemDescription>
 • Beväxt med 8 granar och 2 tallar.
Beskrivning <itemDescription>
 • Fångstgrop, oval, 3x2 m (NÖ-SV) och 0,5 m dj. Bottenplan närmast rektangulär, 1x0,5 m (NÖ-SV). Vall kring kanten, 1,5-2 m br och 0,1 m h.
  Prov med jordsond visar tydliga att vallen består av dubbla m...

  Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • 10 m SÖ om denna är tjärdal.
Event <context>
 • Belägen i Graninge, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland.
Lämningstyp<itemName>
Fångstgrop
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Fångstgrop
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data