Tillbaka till sökresultatet

Kolningsanläggning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Gävle, Gästrikland, Hille
Beskrivning <itemDescription>
  • Kolningsgrop, rundad, 3,5 m i diameter och 0,8 m djup. Svag vall 1 m bred och 0,2 m hög, tydligast i V delen. Sotlager i botten och kollager på vallen i V.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
  • Beväxt av ett 30-tal yngre tallar.
Terräng <itemDescription>
  • Plan sandhed, skogsmark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Hille, Gävle, Gästrikland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Kolningsanläggning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kolningsanläggning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data