Tillbaka till sökresultatet

Brunn/kallkälla

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Norrlanda
Orientering <itemDescription>
 • 25 m ÖNÖ om sämre bruksväg.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Brya, oregelbunden, 5 m diam och minst 1 m dj. Slänt i V.

  Skall enligt uppgiftslämnaren ha använts av en tjärfabrik, som ska ha legat på platsen.

  Skog på skattläggningskarta från 1700.
  Skog på ekono...

  Visa hela
Vegetation <itemDescription>
 • Omgiven av en, gran, tall och lövsly.
Terräng <itemDescription>
 • Flack moränmark, något sank. Skogsmark (barrskog).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län, Externt register: Skog och Historia, Extern identitet: 270370
Event <context>
 • Belägen i Norrlanda, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Brunn/kallkälla
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Brunn/kallkälla
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data