Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> odaterad
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Rasbo Raä 509
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Okänd tid
Event <context>
  • Boplatsaktivitet i Raä 509, Rasbo, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • Brodd
  • Föremål
  • Järn
Fyndplats<itemName>
Raä 509
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data