Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Sotenäs, Bohuslän, Tossene
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Tradition <itemDescription>
 • Stenen som påträffatdes vid torpet Mulekärr lär ha anträffats vid uppgrävning av en "ättehög på Valla hed ett stycke söder om Överby prästgård".
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindroth H. Handelstidningens veckoblad 16/12 1926
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bohusläns historia och beskrivning s131
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjöborgs reseberättelse 1815.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runstensfragment, 0,53x0,3 m stor 0,1 m tj. Runhöjd 5-10 cm.
Orientering <itemDescription>
 • I vapenhusets SV vägg.
Event <context>
 • Belägen i Tossene, Sotenäs, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data