Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Lappland Åsele Ångermanälven, Gafsele, lokal 891
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Ångermanälven, Gafsele, lokal 891, Åsele, Åsele, Lappland, Västerbotten, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Ångermanälven, Gafsele, lokal 891, Åsele, Åsele, Lappland, Västerbotten, Sverige.
 • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Ångermanälven, Gafsele, lokal 891, Åsele, Åsele, Lappland, Västerbotten, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • kvartsit
 • redskap
 • skiffer
Fyndplats<itemName>
Ångermanälven, Gafsele, lokal 891
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data