Tillbaka till sökresultatet

Fossil åker

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Mark, Västergötland, Älekulla
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Område med röjningsrösen, 80x30-60 m (N-S) enligt markering påortofotokarta. Beskrivning saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även I... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Älekulla, Mark, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Fossil åker
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Fossil åker
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data