Tillbaka till sökresultatet

Bytomt/gårdstomt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Värmland, Säffle, Värmland, Tveta
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Ortnamnen i Värmlands län.
Beskrivning <itemDescription>
  • By/gårdstomt, enligt storskifteskartan 1783. Platsen är idag bebyggd.Boningshuset är byggt senast under första hälften av 1800-talet.Äldsta belägg 1594.Se även raä nr 76. Beskrivningen är inte kvalite... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • LMV-akt nr 16:1, 1783.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Tveta, Säffle, Värmland, Värmland.
Lämningstyp<itemName>
Bytomt/gårdstomt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Bytomt/gårdstomt
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data