Tillbaka till sökresultatet

Bytomt/gårdstomt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Osby, Skåne, Örkened
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Generalstabskartan 1862-63.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Gårdstomt, ca 100x50 m (N-S). Idag kvarstår en stor mangårdsbyggnad i två våningar. I N är ruinerna efter trelängade ekonomihus, med stående stenväggar, intill 3,5 m h.Äldsta namnbelägg enligt DAL: år... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Mindre höjd i moränmark. Gårdstomt.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Örkened, Osby, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Bytomt/gårdstomt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Bytomt/gårdstomt
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data