BILDER

mässhakskors av textil

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>SHM, 2003-03-17, SHM
Copyright: <presImageCopyright> SHM
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> senmedeltid (1350 e.Kr. - 1500 e.Kr.) - 1500-tal (1500 e.Kr. - 1599 E.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Frötuna Frötuna kyrka
Beskrivning <itemDescription>
 • Figurbroderi i relief i guld och silke på lärft, sidenapplikationer. Kristus på korset, Maria, S. Johannes, Maria Magdalena. Gud fader, S. Petrus, Paulus?. Östtyskt eller polskt arbete. Överlämnad till SHM 1869.
Anmärkning <itemDescription>
Event <context>
 • Undersökt/Insamlat i Frötuna, Norrtälje, Uppland, Stockholm, Sverige.
 • Brukad 1350 - 1499 i Frötuna, Norrtälje, Uppland, Stockholm, Sverige.
Material<itemMaterial>
textil
Keyword <itemKeyWord>
 • Kristus på korset
 • Maria
 • Maria Magdalena
 • Paulus
 • St Johannes
 • St Petrus
 • figurbroderi
 • lärft
Measurements <itemMeasurement>
 • Antal: 1
 • Bredd: 560 mm.
 • Längd: 1170 mm.
Sakord<itemName>
mässhakskors
Subject <subject>
 • Cultural history
Collection <collection>
 • c4
Inventarienummer <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
SHM Föremålsidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data