Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Örebro, Örebro, Närke, Rinkaby
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten av granit, 2,25 m hög, 1,15 m bred och 0,3 m tjock. Runornas höjd är ca 11 cm. Runstenen är flyttad till platsen.
  Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Tored lät resa stenen efter Ly...

  Visa hela
Orientering <itemDescription>
 • 7 m N om vägkant 10 m väster om åkerkant.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, SBF, 1975, Närkes runinskrifter, Nä34, s. 109 ff.
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Nä 34
Terräng <itemDescription>
 • Liten moränsluttning m S. Hagmark intill väg.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • C.FBergstedt: Berättelse om en resa i Neriks 1844 sida 30 exc nr 4.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • R.S Wibeck 8/11 1952. ATA.Rinkaby. Nasta (exc. 6) H.Hofbergsreseber. 1868
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kemp-Apelqvist- Sjögren:Sverige V Sthlm 1915sida 214 Exc. nr 2.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • S. D. Hellman, Närike 1667. Ur R.Dybecks efterl. saml ATA. Rinkalrleby. Bogärde exc nr 1.
Event <context>
 • Belägen i Rinkaby, Örebro, Närke, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data