Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Sala, Västmanland, Västerfärnebo
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA. Västerfärnebo sn. 1949-11-16.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runstensfragment, granit, 0,75 m hög, 0,7 m bred och intill 0,2 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Se skiss i inventeringshandlingarna. Enligt Västmanlands runinskrifter utgör stycket en del av runstenens övre... Visa hela
Orientering <itemDescription>
 • 11 m N om parstuga och 10 m Ö om bod.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, SBF, 1964, Västmanlands runinskrifter, Vs 32, s. 92 f.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Floderus, Erik:Västerfärnrbo under forntiden, del V, s 64. VFÅ XXXIX, 1951-52.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ruth Rosenius-Högman i brev 1962-01-15.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vestmanlands Läns Tidning. 1936-05-19.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nygren, Nils: Tro och sed, Västerfärnebo, s 171. VFÅ, XXXIX.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vs 32
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev från Ruth Rosenius-Högman till S B FJansson.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Västerfärneboboken, 335 ff. 1951.
Event <context>
 • Belägen i Västerfärnebo, Sala, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data