Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Lapp, Anteckning

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Siggstedt, Mette
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1985-04-24
Beskrivning <itemDescription>
 • Lapp som låg tillsammans med TEMP-nummer (OID-nummer). "Flottans förråd" syftar på Östasiatiska museets huvudbyggnad som tidigare användes som flottans gamla tyghus.
Text i dokument <itemDescription>
 • Diverse okatalogiserade föremål från Flottans förråd I (solfjädrar, japanska hårnålar, kammar osv). 1985-04-24/Mette Siggstedt
Event <context>
 • Tillverkad 1985-04-24 - av Siggstedt, Mette.
Keywords <itemKeyWord>
 • 9000.26.0131
 • OM-1985-0005
 • OM-1985-0006
 • OM-1985-0007
 • TEMP-1707
 • TEMP-1713
 • TEMP-1714
 • TEMP-1715
 • TEMP-1716
 • TEMP-1717
 • TEMP-2446
 • TEMP-2447
 • TEMP-2449
 • TEMP-2462
 • TEMP-2463
 • TEMP-2464
 • TEMP-2465
 • TEMP-2466
 • TEMP-2467
 • TEMP-2508
 • TEMP-2509
 • TEMP-2510
 • TEMP-2511
 • text-TEMP-2511
Typ av dokument<itemName>
Lapp
Anteckning
Subject <subject>
 • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data