ÅMÅLS STADSHOTELL

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1903 - 1904
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Åmål, Landskap: Dalsland, Socken: Åmål , Stift: Karlstads stift, Församling: Åmåls församling
Title <itemTitle> ÅMÅLS STADSHOTELL
Takform <itemDescription>
Antal våningar <itemDescription>
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Byggnad uppförd i två våningar med inredd vind under plåtklätt mansardtak. Fasader täckta med vitmålad spritputs och slätputsade hörn och lisener. Huvudfasadens mittparti accentueras av en rusticerad ... Visa hela
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Innanför entrén till Åmåls stadshotell möter man först trapphuset med dess bevarade ursprungliga trappsteg i vit marmor och vitmålade smidesräcken. Till vänster om trappan finns reception och lobby dä... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Åmåls stadshotell byggdes åren 1903-04 efter ritningar av arkitekten A Ture Stenberg. Byggnaden är uppförd av putsat tegel i två våningar med inredd vindsvåning under mansardtak belagt med plåt. Huvud... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Åmåls församling, Åmål, Åmål, Dalsland, Västra Götaland.
 • Nybyggnad 1903-01-01 - 1904-12-31 av Ture Stenberg.
 • Nybyggnad 1903-01-01 - 1904-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1940-01-01 - 1959-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1960-01-01 - 1969-12-31 .
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1978-04-17 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Falsad, förskjutna hakfals
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Stadshotell
Hotell
Dagens användning<itemName>
Hotell
Stadshotell
Nuvarande kategorier<itemName>
Hotell
Stadshotell
Classifikation <itemClassName>
 • Hotell
 • Stadshotell
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1978-04-17)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ÅMÅL LILJAN MINDRE 1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data