Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 1995
Accessionstext <itemDescription>
  • Raä 54 i Grötlingbo socken, Gotland, består av ett gravfält med 41 gravar från yngre järnåldern och boplatslämningar från neolitikum. Undersökningen utfördes under flera år från 1961 till 1967 först av Peter Manneke och sedan av Gustaf Trotzig. Gustaf Trotzigs undersökningar finanserades av Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien. Även amatörakreologen Henry Bendegard deltog i und... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Go, Grötlingbo sn, Rojrhage 1:1, RAÄ 54
Event <context>
  • Förvärvad 1995 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data