Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Kilander, Gösta, överstelöjtnant, A 6.

Photo

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1979
Motiv <itemDescription>
  • Kilander, Gösta, överstelöjtnant, A 6.
Event <context>
  • Fotografering 1979-01-01 av Okänd.
orginal<itemMaterial>
Diapositiv
Diapositiv
Technique <itemTechnique>
  • Farge, Farge
Keywords <itemKeyWord>
  • A 6
  • Kilander, Gösta
  • Överstelöjtnant
Motiv<itemName>
Kilander, Gösta, överstelöjtnant, A 6.
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Miliseum
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Miliseum
Link to source <url>

Teknisk data