SJÄLEVADS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1875 - 1880
Place <presPlaceLabel> Län: Västernorrland, Kommun: Örnsköldsvik, Landskap: Ångermanland, Socken: Själevad , Stift: Härnösands stift, Församling: Själevads församling
Title <itemTitle> SJÄLEVADS KYRKA
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Själevads kyrka, invigd 1880, byggdes på en höjd väster om den gamla medeltida kyrkan. Den uppfördes som en åttkantig klassicistisk centralkyrka (med koret i väster) av byggmästare P O Hillgren från Hille efter ritningar av A. Nylander i Örnsköldsvik, omritade av arkitekten Axel Fredrik Nyström vid Överintendentsämbetet. Byggnaden präglas av en stram nyklassicism av mer grekiska drag och färgskal... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Tälttak, Lanternin, Lanternin
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Torn - Centraltorn, Kor - Rakt, Kor - Väster
Historik <itemDescription>
 • Själevads kyrka, invigd 1880, byggdes på en höjd väster om den gamla medeltida kyrkan. Den uppfördes som en åttkantig klassicistisk centralkyrka (med koret i väster) av byggmästare P O Hillgren från ... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Själevads församling, Själevad, Örnsköldsvik, Ångermanland, Västernorrland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Korparti 1875-01-01 - 1880-12-31 av Anders Nylander.
 • Nybyggnad - Torn 1875-01-01 - 1880-12-31 av Anders Nylander.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1875-01-01 - 1880-12-31 av Anders Nylander.
 • Nybyggnad 1875-01-01 - 1880-12-31 av Axel Fredrik Nyström.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts - Slät
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten, granit
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Centralkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Centralkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Centralkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ÖRNSKÖLDSVIK SJÄLEVADS PRÄSTBORD 1:95 - husnr 6
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data