Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bostadsbebyggelse, bebyggelse, handel och bankväsen

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Enligt 1959 års generalplan skulle Hisingen få ett
  stort centrum. Det fick namnet Wieselgrensplatsen
  efter den kände nykterhetskämpen Peter Wieselgren.
  1955 gjordes stadsplanen för Lundby Centrum av
  stadsplanechef Koj Jonsson och Torild Ekberg. 1959
  presenterades platsen som Lundby Medborgarcentrum,
  med samlingssalar och ungdomsgård och biograf
  intill. När centrumet invigdes 22 maj 1966 b...

  Visa hela
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Brämaregården
Namn / byggherre <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Brämaregården 68:4-7
Namn / byggherre <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Namn / byggherre <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1965 [centrumbyggnaden]
Gata/adress <itemDescription>
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Event <context>
 • Ritad av Nygård, Arne, Hultberg, Poul.
Sakord<itemName>
handel och bankväsen
bebyggelse
bostadsbebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Wieselgrensplatsen : Brämaregården 68:4-7
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data