Tillbaka till sökresultatet

Strängnäs domkyrka. 1. 1, Medeltidens byggnadshistoria

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1964-01-01 00:00:00 - 1964-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Okänt;
Title <itemTitle> Strängnäs domkyrka. 1. 1, Medeltidens byggnadshistoria
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Serien Sveriges kyrkor är utgiven av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
Event <context>
  • Utgivning 1964 av Riksantikvarieämbetet & Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien.
  • Tillkomst 1964-01-01 - 1964-12-31 i Okänt av Bohrn, Erik & Curman, Sigurd & Tuulse, Armin.
  • Arkiverad 2021-07-05 .
Titel<itemName>
Strängnäs domkyrka. 1. 1, Medeltidens byggnadshistoria
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-5085
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/6945
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data