Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Ångermanland Nora Rossvik
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Lösfynd från Järnålder
Event <context>
  • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Rossvik, Nora, Kramfors, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • föremål
  • skiffer
Fyndplats<itemName>
Rossvik
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data