Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Ångermanland Ådals-Liden Nämforsen, Ställverksområdet
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Nämforsen, Ställverksområdet, Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Nämforsen, Ställverksområdet, Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Nämforsen, Ställverksområdet, Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Glas
 • Obearbetad sten
 • asbest
 • avslag
 • avslagsfragment
 • ben
 • bergart
 • bergart, grönsten
 • beslag
 • bleck
 • bly
 • boplats
 • borr
 • borr/stickel
 • borrspets
 • bryne
 • bränd lera
 • bärnsten
 • cu-leg
 • cu-leg, glas
 • dolk
 • eldslagningsstål
 • eldstål
 • flinta
 • flinta, chert
 • fragment
 • fältspat
 • föremål
 • glimmerskiffer
 • hälleflinta
 • hällristningar
 • hänge
 • hästskosöm
 • järn
 • järn, cu-leg
 • kam
 • kedja
 • keramik
 • keramik, ockra
 • klubba
 • knacksten
 • knapp
 • kniv
 • koppar
 • krok
 • kvarts
 • kvartsit
 • kärl
 • kärna
 • lera
 • lera, ben
 • lera, slagg
 • medaljong
 • mejsel
 • mineral
 • mynt
 • märla
 • nyckel
 • ockra
 • pilspets
 • pimpsten
 • porfyr
 • pärla
 • redskap
 • rund sten
 • råämne
 • sandsten
 • skiffer
 • skrapa
 • slagg
 • slagg, lera
 • slipsten
 • smycke
 • spets
 • stickel
 • sänkesten
 • sölja
 • tegel
 • trissa
 • ugnsvägg
 • yxa
 • yxämne
 • ämnesjärn
 • övrigt/avfall
Fyndplats<itemName>
Nämforsen, Ställverksområdet
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data